"La cara fosca del segle XX. Deu dictadors i la seva història" (Del 8 d'octubre al 10 de desembre 2014)