"Fora de la llei: Violència, criminalitat i actors no estatals al segle XX" (Del 21 de gener al 7 d'abril de 2016)