"Entre l'evasió i l'adoctrinament: la cartellera del I Año triunfal"