"El conflicte de Palestina" (del 22 de febrer al 4 de maig de 2006)

Curs
2005/2006

Actualització Científica - ICE Cursos en línia per al professorat.

Professorat: Antoni Segura (Catedràtic d'Història Contemporània de la UB i Director del CEHI) Víctor Gavín (Doctor en Història Contemporània de la UB)

Investigador relacionat