"Conflictes i Convergències en el món actual : un món en ràpida transformació" (6a edició)

Tipus d'activitat

Directors del curs: Rafael Aracil (Director del CEHI), Joan Oliver (Departament d'Història Contemporània) i Antoni Segura (Vicedirector del CEHI)

Lloc
Museu d'Història de Catalunya
Data
Data final
Investigador relacionat
Curs
2002/2003