"Conflictes i convergències en el món actual: Globalització, crisi de models i conflicte" (11a edició) (Del 19 de febrer al 29 d'abril de 2008)