"Catalunya segle XX: Fet nacional, oposició al franquisme i democràcia" (1a edició). Per a professorat d'IES