"Catalunya segle XX: Fet nacional, oposició al franquisme i democràcia" (1a edició). Per a professorat d'IES

Tipus d'activitat

Directors del curs: Rafael Aracil Antoni Segura

Documentalista: Lola Harana

Lloc
CEHI - Pavelló de la República
Organitzat:
CEHI
Data
Data final
Curs
1999/2000