"Una justícia política: a 60 años de la creación del Tribunal de Orden Público"

A: Catalunya Resistent: Butlletí de l'Associació Catalana de Persones Ex-Preses Polítiques del Franquisme, número 133 (3er Trimestre 2023)
Secció
Editor
Associació Catalana de Persones Ex-Preses Polítiques del Franquisme
Data d'edició
Autoria
Javier Tébar Hurtado
Investigador relacionat