"Soldats, bombes i fusells: una història militar del segle XX" (17/04/2012)