SEMINARI CEHI: presentació de la recerca de Joan Gimeno Igual "Lucha de clases en tiempos de cambio. Comisiones Obreras (1982-1991)"

Logo Seminaris CEHI
Lloc
Seminari de Filosofia (4a planta, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona
Organitzat:
CEHI
Curs
2021/2022

Amb la participació de Javier Pacheco, Secretari General de CCOO

Els Seminaris CEHI són un espai de presentació, debat, reflexió e intercanvi de recerques històriques realitzades i en curs, adreçat a investigadors e investigadores. I també un canal de transferència de coneixement cap a la societat dels resultats obtinguts en els projectes individuals i/o col·lectius dels diferents grups universitaris d’àmbit espanyol i internacional. 

 Els Seminaris CEHI  tindran lloc, generalment, a la Secció d’Història Contemporània, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona cada mes amb la participació d’especialistes i alumnes afavorint així la interactivitat acadèmica. Han estat reconeguts com a activitat per als Doctorands del Departament d'Història i Arqueologia de la UB.

Es podrà seguir a través del Canal de la Secció d'Història Contemporània i Món Actual

Investigador relacionat