SEMINARI CEHI (en línia):"Bretxa econòmica i opcions polítiques a la Itàlia contemporània. Unitat i contrast"