"Poder polític i religió. Entre l'entesa i el conflicte"

Lloc
Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història (Universitat de Barcelona)
Organitzat:
CEHI; Fundació Joan Maragall; Secció d’Història Medieval i Moderna de la UB; Secció d’Història Contemporània de la UB
Curs
2016/2017
Investigador relacionat