Nou número "Estudis d'Història Agrària: Arqueologia i Història Agrària" (Número 27, 2015)

eha

Estudis d'Història Agrària: Arqueologia i Història Agrària (Número 27, 2015)

Ferran ESQUILACHE MARTÍ. Construcció i evolució del parcel·lari a l’Horta de València. La partida del Reaialenc en el senyoriu de Torrent (segles XIII-XIV).

Pere CASTANYER; Joaquim TREMOLEDA; Lídia COLOMINAS; Ferran ANTOLÍN. Després de les villae. La transformació del camp al nord-est català en els segles VI i VII a partir de l’exemple de Vilauba / Villa Alba (Pla de l’Estany).

Ramon MARTÍ CASTELLÓ; Joan NEGRE PÉREZ. Assentaments i espais agraris medievals al Baix Ebre i al Montsià: una anàlisi diacrònica.

Cristian FOLCH; Jordi GIBERT; Ramon MARTÍ. Les explotacions rurals tardoantigues i altmedievals a la Catalunya Vella: una síntesi arqueològica.

Maribel FUERTES AVELLANEDA. L’assentament de Mas Xirgu (Girona). Recursos econòmics i socials a l’inici de l’edat del ferro..

Marta SANCHO i PLANAS. Aprofitament de recursos i produccions en l’àmbit rural a la Catalunya medieval: aproximacions des de l’arqueologia.

 

Miscel·lània:

Ferran GARCIA-OLIVER. Continuïtats i canvis en el sistema agrari dels Països Catalans (segles XIV-XV)