"Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya (VII edició): L'Administració de Justícia i la Transició política"

Lloc
http://www.gencat.net/dji/cejfe/" target="_blank">Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada</a> (c/ Ausias March, 39-40 08010 Barcelona)
Curs
2004/2005

Directors del curs: Rafael Aracil (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Director del CEHI), Andreu Mayayo (Professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i membre del CEHI) i Antoni Segura (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Vicedirector del CEHI)