"Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya (VI edició): Educació, cultura i política (l'escola i el món de la cultura)"

Lloc
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (Rambla de Catalunya, 8 08007 Barcelona)
Curs
2003/2004

Directors del curs: Rafael Aracil (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Director del CEHI), Andreu Mayayo (Professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i membre del CEHI) i Antoni Segura (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Vicedirector del CEHI)