"Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya (III edició): La reforma militar i de l'administració local"

Tipus d'activitat

Directors del curs: Rafael Aracil i Antoni Segura

Lloc
Llocs: CEHI - Pavelló de la República, Aula Magna de la UB, i Institut Municipal d'Història
Data
Data final
Investigador relacionat
Curs
2000/2001