L'esquerra al sud d'Europa durant els setanta (10 de novembre de 2016)

Tipus d'activitat

Enguany es compleixen 40 anys de les grans mobilitzacions socials que es van produir l’any 1976, durant el procés de transició de la dictadura a la democràcia a Espanya. A Espanya, Grècia i Portugal queien els règims dictatorials a partir de l’inici dels processos de mobilització social i canvi polític de diferent signe, marcats per la incertesa, que finalment van donar lloc a règims democràtics. A Itàlia, la situació política i el context han estat definits com “els anys de plom” per la combinació d’inestabilitat i violència política. I a França es forjava una política d’aliances que es va concentrar en la “Unió de l’esquerra”.

Lloc
Museu d'Història de Barcelona
Organitzat:
Fundació Cipriano García; Observatori europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat UB
Data
Data final
Curs
2016/2017