L'esquerra al sud d'Europa durant els setanta (10 de novembre de 2016)

Lloc
Museu d'Història de Barcelona
Organitzat:
Fundació Cipriano García; Observatori europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat UB
Curs
2016/2017

Enguany es compleixen 40 anys de les grans mobilitzacions socials que es van produir l’any 1976, durant el procés de transició de la dictadura a la democràcia a Espanya. A Espanya, Grècia i Portugal queien els règims dictatorials a partir de l’inici dels processos de mobilització social i canvi polític de diferent signe, marcats per la incertesa, que finalment van donar lloc a règims democràtics. A Itàlia, la situació política i el context han estat definits com “els anys de plom” per la combinació d’inestabilitat i violència política. I a França es forjava una política d’aliances que es va concentrar en la “Unió de l’esquerra”.