"Les revoltes al Món Àrab" (21 de novembre de 2011)

Tipus d'activitat

A càrrec d': Òscar Monterde

Lloc
Centre Cultural de Cardedeu
Data
Investigador relacionat
Curs
2011/2012