Les guerres de la guerra freda (del 19 de gener al 23 de març de 2022)

Tipus d'activitat

Programa:

1. La guerra civil grega
2. La guerra de Corea
3. La guerra d'Algèria
4. La guerra civil xinesa
5. Les guerres araboisraelianes
6. La guerra del Vietnam
7. La guerra civil d'Angola
8. La invasió soviètica de l'Afganistan
9. La guerra Iran-Iraq
10. La guerra dels Contras a Nicaragua

Lloc
IL3, Carrer de la Ciutat de Granada 131, Barcelona
Organitzat:
CEHI; GAUDIR UB
Data
Data final
Curs
2021/2022