La Justícia durant la Guerra Civil : El Tribunal de Cassació de Catalunya (1934-1939)