"La cara fosca del segle XX. Deu dictadors i la seva història" ( Del 24 de febrer al 12 de maig de 2014)