"Israel, Palestina: les arrels del conflicte, la cerca de solucions"

Tipus d'activitat

Directors del curs: Bernardino León (President de la Fundación Tres Culturas del Mediterràneo, Sevilla), Gemma Martín Muñoz (Professora de la Universitat Autònoma de Madrid), Joan Roura (Periodista i analista de l'Orient Mitjà) i Antoni Segura (Catedràtic d'Història Contemporània i Vicedirector del CEHI, de la Universitat de Barcelona)

Lloc
Llocs: Barcelona i Sevilla
Data
Investigador relacionat
Curs
2004/2005