El interminable conflicto en Israel y Palestina

Madrid: Editorial Síntesis, 2018, ISBN: 978-84-9171-123-0, 300 pàgines

Autoria
Antoni Segura i Mas
Òscar Monterde Mateo
Editor
Editorial Síntesis
Data d'edició
Investigador relacionat
Lloc d'edició

Madrid

Imatge
Coberta