El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i el rector de la UB Màrius Rubiralta, han signat un conveni de col·laboració per a la rehabilitació i millora del Pavelló de la República.

Curs
2006/2007

D'acord amb aquest conveni es realitzaran una sèrie de reformes interiors i exteriors, generals i d'estructura per un valor de prop de 450.000 EUR, que seran assumides per les tres institucions. Concretament, es reforçaran els fonaments per poder-hi ubicar una nova sala d'armaris compactes que permetin emmagatzemar els nous fons documentals del Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la UB, que dirigeixen els catedràtics del Departament d'Història Contemporània Antoni Segura i Rafael Aracil.