Curs: "El darrer gir de guió del segle XX: els anys setanta" (del 10 al 14 de juliol 2023)

Lloc
IL3 - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona
Organitzat:
JuliolsUB; CEHI
Curs
2022/2023

1. El canvi del model econòmic
2. La reconfiguració geopolítica de l'Orient Mitjà
3. Violència i terrorisme a Europa
4. La dona, el sexe i el feminisme als anys setanta
5. L'URSS i l'Europa oriental: estancament i declivi
6. Les dificultats dels Estats Units
7. Les dictadures de l'Amèrica Llatina
8. La Xina, de Mao Zedong a Deng Xiaoping
9. L'Àfrica subsahariana
10. Espanya, del franquisme a la democràcia