"Conflictes i Convergències en el món actual : El món després de l'11 de setembre de 2001" (5a edició)

Lloc
http://www.mhcat.net" target="_blank">Museu d'Història de Catalunya</a>
Curs
2001/2002

Directors del curs: Rafael Aracil (Director del CEHI), Joan Oliver (Departament d'Història Contemporània) i Antoni Segura (Vicedirector del CEHI)

Investigador relacionat