Cursos

"Un món en marxa! Migracions i exilis al segle XX" (Del 12 d'abril al 24 de juny de 2015)

Data
Curs
2014/2015

El curs – destinat als estudiants però obert a tothom – pretén reflexionar sobre un dels fenòmens més importants del passat més recent i que encara té una presència vigent i palpable a la nostra societat del segle XXI: els moviments de persones.

Tipus d'activitat

"El llegat de Jaume Vicens Vives: el Centre d’Estudis Històrics Internacionals (CEHI) i la història universal" (12 de juliol de 2010)

Data
Curs
2009/2010

Sessió del curs de "Els Juliols de la UB": Jaume Vicens Vives. Universitat i política en temps difícils".

Professors: Antoni Segura i Lola Harana

Tipus d'activitat