"Catalunya segle XX: Fet nacional, oposició al franquisme i democràcia " (2a edició)