DVD La Transició democràtica espanyola (1975-1982) Documents, material gràfic i protagonistes