Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007

Autoria
Rafael ARACIL (ed.)
Antoni SEGURA MAS (ed.)
Lourdes Cirlot
Jordi Puig i Batalla
Paola Lo Cascio
Elisenda Barbé
Oriol Dueñas
Miquel Espinet
Antoni Ubach
José Manuel Rúa Fernández
Lola Harana
Olga Giralt
M. Lourdes Prades
Editor
Publicacions i Edicions UB
Data d'edició
Imatge