Fora de la llei: Violència, criminalitat i actors no estatals al segle XX (del 30 de setembre al 2 de desembre 2016)

Lloc
Barcelona, Casa Jeroni Granell
Organitzat:
CEHI i GAUDIR UB
Curs
2016/2017

Aquest curs analitza una sèrie de fenòmens que han marcat, a través del recurs a la violència i activitats il·legals, tot el segle XX. Les sessions presenten un seguit de reflexions sobre la persistència d’actituds criminals que es van caracteritzar per la seva oposició o lluita contra l’ordre legal establert ―el gangsterisme, la violència anarquista dels anys vint o les organitzacions mafioses italianes―, passant per diversos àmbits geogràfics i temporals.