"El relato de los que perdieron la guerra: <<La noria>> y <<El final de la guerra>> de Luis Romero Pérez"

Lloc
Facultat Geografia i Història, UB
Organitzat:
Secció Història Conteporània, UB
Curs
2018/2019

Comunicació de Paola Lo Cascio, Alberto Pellegrini, José Manuel Rúa i Daniel Roig a la Taula "Els Intel·lectuals i les postguerres" del Congrés Internacional Postguerres / Aftermaths of War (Secció Història Contemporània, UB / 5-7 de juny 2019)