"A Social History of Swimming Pools in America"

Lloc
Facultat Geografia i Històira, Aula 302
Organitzat:
CEHI; CASA (Consortium for Advanced Studies Abroad)
Curs
2023/2024

A càrrec de: Prof. Jeff Wiltse (Univesity of Montana)

Modera: Adrià Llacuna (UAB)