Presentació de "Badalona sota les bombres (1936-1939)"