"Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya (V edició): Els mitjans de comunicació"

Lloc
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Curs
2002/2003

Directors del curs: Rafael Aracil (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Director del CEHI), Andreu Mayayo (Professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i membre del CEHI) i Antoni Segura (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Vicedirector del CEHI)