Les guerres de la guerra freda. Conflictes bèl·lics del món bipolar (del 18 d'abril al 20 de juny de 2018)