"Les avantguardes artístiques als anys trenta"

A: Rafael Aracil (ed.); Antoni Segura (ed.). Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, pp. 16-27

Autoria
Lourdes CIRLOT
Editor
Edions i Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició