L'Aixecament de Prats de Molló. L'Exèrcit Català de Macià. 4 de novembre 1926