"Dictadures i Cinema" (Del 15 d'octubre al 19 de novembre de 2007)

Tipus d'activitat

Directors: Dr. Antoni Segura , Catedràtic d'Història Contemporània i Director del CEHI Dr. Josep Maria Caparrós , professor d'Història Contemporània i Director del Centre d'Investigació Film-Història

Lloc
Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història c/ Montalegre, 6
Data
Data final
Adjunts
Investigador relacionat
Curs
2007/2008