"Catalunya segle XX: Fet nacional, oposició al franquisme i democràcia" (3a edició)