Alberto Pellegrini

SEGONA CIRCULAR: Congrés Internacional Centenari de la Revolució Russa (1917-2017) (Barcelona, del 25 al 27 d'octubre de 2017)

Data
Curs
2017/2018

Aquest Congrés es realitza dins del Projecte d'I+D, del Programa Estatal de Foment de la Investigació científica i tècnica d'Excel·lència, Subprograma de Generació del Coneixement, del Ministeri d'Economia i Competitivitat: "La Guerra Civil espanyola i tres dècades de guerra a Europa: herències i conseqüències (1914-1945/2014)" (HAR 2013-41460-P).

Tipus d'activitat

Els premis Nobel: llums i ombres dels constructors de la pau (del 3 al 7 de juliol de 2017)

Data
Curs
2016/2017

1. Woodrow Wilson, l’arquitecte de Versalles
2. Jane Addams i el sufragisme als Estats Units
3. George Marshall i la reconstrucció d’Europa
4. Willy Brandt: el camí cap a la reconciliació
5. Henry Kissinger: el Nobel de la guerra freda
6. Anwar al-Sadat i Menachem Begin: punt d’inflexió a l’Orient Mitjà
7. Tenzin Gyatso: el dalai-lama de la pau
8. Mikhaïl Gorbatxov: l’home de la perestroika
9. Nelson Mandela i Frederik De Klerk: la superació de l’apartheid
10. Yasser Arafat i Yitzhak Rabin: l’esperança frustrada

Tipus d'activitat