Antoni Segura Mas

"Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya (VII edició): L'Administració de Justícia i la Transició política"

Data
Curs
2004/2005

Directors del curs: Rafael Aracil (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Director del CEHI), Andreu Mayayo (Professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i membre del CEHI) i Antoni Segura (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Vicedirector del CEHI)

Tipus d'activitat

"Israel, Palestina: les arrels del conflicte, la cerca de solucions"

Data
Curs
2004/2005

Directors del curs: Bernardino León (President de la Fundación Tres Culturas del Mediterràneo, Sevilla), Gemma Martín Muñoz (Professora de la Universitat Autònoma de Madrid), Joan Roura (Periodista i analista de l'Orient Mitjà) i Antoni Segura (Catedràtic d'Història Contemporània i Vicedirector del CEHI, de la Universitat de Barcelona)

Tipus d'activitat

"Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya (VI edició): Educació, cultura i política (l'escola i el món de la cultura)"

Data
Curs
2003/2004

Directors del curs: Rafael Aracil (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Director del CEHI), Andreu Mayayo (Professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i membre del CEHI) i Antoni Segura (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Vicedirector del CEHI)

Tipus d'activitat

"Mirades sobre Euskadi" (del 3 al 27 de juliol de 2003)

Data
Curs
2002/2003

 Coordinador: Antoni Segura (Vicedirector del CEHI)

L’objectiu del curs Mirades sobre Euskadi és contribuir a enriquir un debat que sovint provoca controvèrsies i analitzar diferents aspectes de la realitat basca, des del tractament informatiu que se’n fa, fins a la mirada des d’Espanya, passant per la via de Lizarra o la treva d’ETA. Amb aquesta voluntat, hi van ser convidades personalitats d’opcions ideològiques variades, entre d’altres, al portaveu del Govern d’Euskadi, Josu Jon Imaz , que analitzarà l’anomenat Pla Ibarretxe.

Tipus d'activitat

"Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya (V edició): Els mitjans de comunicació"

Data
Curs
2002/2003

Directors del curs: Rafael Aracil (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Director del CEHI), Andreu Mayayo (Professor d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i membre del CEHI) i Antoni Segura (Catedràtic de la Universitat de Barcelona i Vicedirector del CEHI)

Tipus d'activitat