Publicacions

"Els fons documentals de l'Arxiu Biblioteca del Pavelló de la República"

A: Rafael Aracil (ed.); Antoni Segura (ed.). Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, pp. 103-115

Autoria
Olga GIRALT
M. Lourdes PRADES
Editor
Edions i Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició

"El Pavelló de la República: molt més que un lloc de memòria"

A: Rafael Aracil (ed.); Antoni Segura (ed.). Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, pp. 81-89

Autoria
José Manuel RÚA FERNÁNDEZ
Editor
Edions i Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició

"El Pavelló de la República: història d'una reconstrucció"

A: Rafael Aracil (ed.); Antoni Segura (ed.). Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, pp. 76-80

Autoria
Miquel ESPINET
Antoni UBACH
Editor
Edions i Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició
Subscriu-te a Publicacions