(2017-2020) Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR2017-1425)

Els reptes creixents d’enfortiment de la capacitat investigadora així com de potenciació de la internacionalització en el nou marc de les polítiques implementades en les universitats i en els centres de recerca, demanen ampliar i enfortir la capacitat de resposta dels equips investigadors. El CEHI ha recollit aquests reptes constituint-se en el punt de trobada d’experiències de recerca consolidades en l’àmbit de la història contemporània. Així en el Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals han confluit les línes de recerca d’història política i de les relacions internacionals, de història de gènere i d’història cultural que fins a aquest moment s’havien desenvolupat en el marc del Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA) (SGR0099 2009-2013 / SGR0006 2014-2017), Coordinador: Andreu Mayayo; del Grup de Recerca MULTICULTURALISME I GÈNERE (Reconegut com a consolidat de manera continuada des de 1998), Coordinadora: Mary Nash; i del Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) (SGR381 des de 1997 fins l’actualitat SGR1489), Coordinador: Carles Santacana.

El nou grup del CEHI reuneix competències, línies de recerca, capacitat de formació de joves investigadores i projecció internacional d’excel·lència i treballa per encarar amb solvència i èxit el reptes exigits al treball de recerca, a partir dels principis de respecte de l’autonomia de les línies de recerca i alhora de col·laboració enriquidora entre elles.

 

Els investigadors i invetigadores del GREC-CEHI:

Teresa Abelló Güell

Marc Andreu Acebal

Gemma Caballer Albareda

Jordi Casassas Ymbert

Giovanni C. Cattini

Magí Crusells Valeta

Oriol Dueñas Iturbe

Francesc Foguet Boreu

Víctor Gavin Munté

Paola Lo Cascio

Arnau López Espinosa

Andreu Mayayo Artal (Coordinador)

Òscar Monterde Mateo

David Moreno Muñoz

Mary Nash

Alberto Pellegrini

Pau Pérez Duato

Jordi Roca Vernet

Daniel Roig Sanz

José Manuel Rúa Fernández

Carles Santacana Torres

Antoni Segura Mas 

Queralt Solé Barjau

Josep M. Solé Sabaté

Gemma Torres Delgado

Joan Villarroya Font

Pau Vinyes Roig

Carles Viñas Gràcia

Antoni Vives Riera