Les Ressenyes bibliogràfiques d'octubre de l'Índice Histórico Español